Segítsüti

Igazgyöngy-Segítsüti ösztöndíj

2012. május 3. 12:44

Az Igazgyöngy Alapítvánnyal történt összefogás eredményeként halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részesülnek tanulmányi ösztöndíjban működési költségeinkből.

Jóideje töprengtünk már azon, hogy az akciójellegű (Segítsüti, sok kicsi) támogatási formákon túlmenően valami állandóbb jellegű segítési módot is találhassunk. A 2010-es karácsonyi sok kicsi akció óta figyelemmel követjük az Igazgyöngy Alapítvány tevékenységét, akik az egyik legszegényebb magyarországi kistérségben segítik a mélyszegénységben élő gyerekeket és családjaikat. Az alapító, L. Ritók Nóra blogjában rendszeresen beszámol eredményeikről, ötleteikről, kudarcaikról, problémáikról. Ezt figyelemmel követve jött velünk szembe az ösztöndíjukról szóló írás, és tudtuk, hogy megtaláltuk azt a lehetőséget, ahova bekapcsolódva a legrászorultabbaknak tudunk hatékony módon segítséget nyújtani. Ezután Nórival felvettük a kapcsolatot, a két alapítvány között megkötöttük a támogatási szerződést, és megszületett az Igazgyöngy-Segítsüti ösztöndíj.

Az Igazgyöngy Alapítvány által kitalált ösztöndíjprogram lényege, hogy tehetséges, mélyszegénységben élő gyermekek kapnak támogatást oly módon, hogy a családjukat is bevonja a programba. Leegyszerűsítve: ha segítik, motiválják az általános iskola 2.-7. osztályába járó gyermeküket a helyzetükből hosszabb távon kitörést jelentő tanulásra, hogy tartsák vagy javítsák tanulmányi eredményeiket, az ösztöndíj segítségével enyhülnek súlyos megélhetési gondjaik. Az ösztöndíjban való részvétel feltételei:

- a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ezt jegyzői igazolással igazolni tudja,
- rendelkezik olyan nyilatkozattal, miszerint a szülők iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 általánost,
- a gyermek általános iskolai tanulmányi eredménye a településen az első öt között van (félévi és év végi bizonyítvány alapján),
- a család együttműködő, a gyerek érdekeit szem előtt tartó,
- nincs bűnözés a családban.

Az ösztöndíj összege havonta 10.000 Ft (ez az érintett családok jövedelmi szintjéhez képes nagyon nagy összeg), amelyhez hó végén jutnak hozzá, amikor már az egyéb források elfogynak. Nem készpénzben kerül hozzájuk, hanem az Igazgyöngy munkatársa segítségével átbeszélik, hogy milyen módon kerüljön felhasználásra - pl. kártyás villanyórára feltöltés, élelmiszer-, ruhanemű- vagy iskolaszervásárlás - úgy, hogy az a gyermek fejlődését is szolgálja és ennek megfelelően közösen is költik el a pénzt. Cserébe a gyermek vállalja, hogy képességeinek megfelelően teljesít, házi feladatait megírja, magaviselete megfelelő, a család pedig vállalja, hogy ebben őt támogatja és az alapítvánnyal együttműködik. A minden érintett fél által aláírt ösztöndíjszerződés fél évre szól (hosszabbítható), a feltételek nemteljesülése esetén felülvizsgálható és végszükség esetén a nem együttműködő gyerek és család kikerül a programból, más kerül helyére.

A SoSe Közhasznú Alapítvány pedig azt vállalta, hogy a fentieknek megfelelően 5 gyereket támogat egy éven keresztül. A támogatást az alapítvány működési költségeiből (tehát nem a Segítsüti vagy a sok kicsi akciókban a támogatóinktól kapott összegekből) álljuk. A program már ismertetett jellege miatt ezen összeg tételes elszámolásáról nem fogunk tudni számlákat közzétenni, csak az átutalásról a screenshotot, amely az első hónapra, áprilisra már meg is történt:

Ezen túlmenően havonta tervezünk beszámolókat közzétenni a gyerekekről.

És akkor következzenek az ösztöndíjas "kislányaink" :), akik két Berettyóújfalu környéki faluból származnak (a fényképek és az adatok közzététele szülői hozzájárulással történik):

Jázmin, 3. osztályos, kitűnő tanuló.

 

Anitácska2. osztályos, kitűnő tanuló.

 

Dzsennifer, 5. osztályos, kitűnő tanuló.

 

Vivien, 3. osztályos, 4,4 tanulmányi eredményű tanuló.

 

Liza, 4. osztályos, 4,6 tanulmányi eredményű tanuló. Ő az egyetlen, aki nem halmozottan hátrányos helyzetű, hanem "csak" hátrányos helyzetű édesapja 8. általános iskolát meghaladó végzettsége miatt, de nem gondoltuk, hogy ez akadályát képezze a tehetséges kislány támogatásának.

 

Ők tehát április hónaptól kezdve az ösztöndíjasaink, akiknek egy éven át figyelemmel fogjuk kísérni a sorsát. A támogatási összegen felül vállaltuk továbbá - ha már Segítsüti, ugye :) -, hogy valamennyi kislánynak aszületésnapjára biztosítunk egy születésnapi tortát, hogy hozzájáruljunk az oly ritka ünnepelési lehetőségekhez.

Mindannyiuknak sok sikert kívánunk, az Igazgyöngy Alapítványnak pedig nagyon köszönjük az együttműködést!