Segítsüti

Nyilvántartásbavételi száma: 1.592 (Veszprém Megyei Bíróság 60.137/2010.)
Adószám: 18146279-1-42

Célja: A rendelkezésre álló eszközeivel - elsősorban tárgyi jellegű - támogatást nyújtson hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, elsősorban rászoruló vagy beteg gyermekeknek, szülőknek, családoknak, az őket ellátó egészségügyi és más jellegű intézményeknek, felhívja a figyelmet az ilyen csoportokra, elősegítse anyagi helyzetük, egészségügyi kezelésük, rehabilitációjuk körülményeinek javulását, ellátásukat, fejlesztésüket, oktatásukat.

Cél szerinti besorolás: szociális tevékenység.
Vagyon felhasználásának módja: egyéni kérelem benyújtásával vagy pályázat kiírása útján.

Bankszámlaszáma a jótékonysági akciókhoz (IBAN)
Számlavezető bankja: CIB Bank Zrt.
SWIFT kód (külföldi vagy devizás utalás esetén): CIBHHUHB

Segítsüti sütiárverés (HU50) 10700189-65715231-52100008
Nyereményjáték (HU50) 10700189-65715231-52000001

A jótékonysági akciókhoz kapcsolódó, ezen elkülönített bankszámlaszámokra érkező, külön célmegjelölés vagy közlemény nélküli jóváírásokat "egyéb támogatásként" a fenti akciókban megnevezett célra fordítjuk.

Bankszámlaszáma a működési költségekhez (IBAN)
(HU84) 10700189-65715231-51100005
Számlavezető bankja: CIB Bank Zrt.
SWIFT kód (külföldi vagy devizás utalás esetén): CIBHHUHB

Kérjük, hogy az egyes jótékonysági akciók során küldött adományokhoz ne ezt bankszámlaszámot használják! Erre a számlaszámra az alapítvány éves működési költségeihez lehet hozzájárulást küldeni, amelynek segítségével karitatív tevékenységünk háttere biztosítható.

Képviselő neve: Kandikó Éva (önállóan)
Kuratórium létszáma: 3 fő
Felügyelő bizottság létszáma: 3 fő

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 1148. Budapest, Adria sétány 5/d
E-mail: a Kapcsolat menüpontban küldhető
Telefonszám: +36 20 927 3939